Kriptografija i sigurnost mreža

Rezultati za šk.god. 2014/2015

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Završni Dod. Ukupno Ocjena
Renato Babojelić 15 15 15 15 40   100 5
Lea Balaško 15 15 15 15 40   100 5
Marija Benko 15 15 15 15 20   80 4
Goran Brajdić 15 15 15 15 38   98 5
Andrej Ciganj 15 15 15 15 28   88 5
Dino Franić 15 15 15 12 20   77 4
Leonora Gašpar 15 15 15 15 30   90 5
Goran Gosarić 15 15 15 15 34   94 5
Neven Grubelić 15 15 15 15 40 10 110 5
Anamarija Horvat 15 15 14 13 40   97 5
Nikolina Ivezić 15 15 12 15 38   95 5
Daniel Jelušić 15 15 15 15 35   95 5
Ana Marija Karlović 14 15 15 15 33 5 97 5
Filip Kiršek 15 14 15 15 34   93 5
Ana Klobučar 15 15 15 15 40 5 105 5
Alen Kosanović 15 15 15 13 24   82 4
Marija Kranjčević 15 15 15 15 40   100 5
Adrian Satja Kurdija 15 15 15 15 40 5 105 5
Gorana Levačić 15 15 13 13 37 5 98 5
Marino Lončar 15 15 15 15 40 10 110 5
Sanja Lovrić 14 15 15 15 23   82 4
Stipe Magić 15 15 14 15 34 5 98 5
Maja Mihalic 15 15 15 15 40   100 5
Ana Milišić 15 15 15 15 28   88 5
Loredana Musap 15 15 12 14 40   96 5
Marko Nemec 15 14 11 15 32   87 5
Milan Nikolić 15 15 11 15   56 3
Marko Pavičić 15 14 15 10   54 2
Andrej Pavlović 15 15 15 15 26   86 5
Karlo Peček 15 15 12 10 40   92 5
Andrea Perčinlić 15 15 15 15 40   100 5
Ivan Puntarić 15 15 15 15 40   100 5
Krunoslav Rajčić 8 15 14 15 40   92 5
Tomislav Rupčić 15 15 14 0 23   67 3
Sanjin Ružić 15 15 12 15 40 5 102 5
Marko Sačić 15 15 12 15 35 5 97 5
Amalia Souček 15 15 15 15 38   98 5
Tanja Sunek 15 15 14 13 31   88 5
Igor Sušić 15 15 15 15 40   100 5
Jasmina Šestan 15 15 15 15 40   100 5
Juraj Šikonja 15 15 15 15 40   100 5
Jure Šiljeg 15 15 15 15 40   100 5
Lucija Šömen 15 15 15 14 29   88 5
Marija Šućur 11 15 14 15 38   93 5
Mara Šumelj 15 14 13 13 38   93 5
Ivana Tkalčec 15 15 14 15 40   99 5
Andrea Tolić 11 15 14 13 38   91 5
Dijana Turek 15 15 15 14 24   83 4
Barbara Vujičić 15 15 15 10 38   93 5
Vanja Vuković 15 15 8 11 33   82 4

Zadaće se mogu pogledati u petak, 23.1.2015. u 12 sati.
U istom terminu je i upis ocjena te dogovor o terminu popravnog završnog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1. m = 313,   2. x = 5231,   3. x = (0,1,0,1,1,0,0,1),   4. a) da, b) ne, 5. 733 · 883

grupa B
1. m = 251,   2. x = 223,   3. x = (1,0,0,1,0,1,1,0),   4. a) da, b) ne, 5. 761 · 911

Andrej Dujella