Kriptografija i sigurnost mreža

Rezultati za šk.god. 2012/2013

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Završni Dod. Ukupno Ocjena
Miro Antonijević 15 15 15 8 37   90 5
Violeta Atanasov 15 14 13 13 37   92 5
Mladen Badrov 15 15 15 14 32   91 5
Jasna Bagović 15 15 10 15 20   75 4
Marko Božić 15 15 15 15 40   100 5
Bruno Brodarić 15 15 15 15 40   100 5
Krešimir Burić 13 15 15 15 -  (40)   58 (98) 5
Anja Fadejev 15 15 15 13 35   93 5
Ivan Gavran 15 15 15 15 37 10 107 5
Josip Grgurica 13 15 10 14 8   60 3
Ivana Gut 15 15 12 10 26   78 4
Josip Iveković 10 15 10 15 11 (26)   61 (76) 4
Ivana Kolman 15 15 15 15 39   99 5
Neven Krajina 12 15 15 15 39   96 5
Anastasia Kruchinina 15 15 15 14 39   98 5
Alan Kunštek 15 15 12 15 13   70 4
Ivan Lesar 15 15 15 15 35   95 5
Sven Majerić 15 15 15 15 40 5 105 5
Ivana Major Šomođi 15 15 5 14 38 5 92 5
Davor Mas 15 15 15 13 40   98 5
Josip Matijević 15 14 15 15 40   99 5
Kristina Milović 15 15 15 15 39 5 104 5
Maja Očko 15 15 0 10 34   74 4
Petar Paradžik 13 15 15 15 39   97 5
Lovro Rožić 15 15 15 10 35   90 5
Marko Stojanović 15 15 15 11 16   72 4
Ivana Sušilović 15 15 5 2 20 (29)   57 (66) 3
Božidar Ševo 15 15 15 15 10   70 4
Andrija Štajduhar 15 15 15 13 39   97 5
Miloš Trifunović 15 15 15 7 38   90 5
Magdalena Vučko 15 15 15 0 35   80 4
Karolina Volarić 15 15 15 6 36   87 5

Zadaće se mogu pogledati u srijedu, 19.12.2012. u 10 sati.
U istom terminu je i upis ocjena te dogovor o terminu popravnog završnog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1. m = 359,   2. x = 2848,   3. x = 1335   4. x = (0,1,0,1,1,0,0,1),   5. 727 · 863

grupa B
1. m = 379,   2. x = 144,   3. x = 1267   4. x = (0,1,1,0,0,0,1,1),   5. 719 · 853

Andrej Dujella