Kriptografija i sigurnost mreža

Rezultati za šk.god. 2011/2012

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Završni Dod. Ukupno Ocjena
Nikola Adžaga 15 15 15 15 38 5 103 5
Dubravko Antunović 15 15 6 15 36   87 5
Stanko Arbutina 10 15   5     30 1
Inga Berghaus 12 15 15 12 26   80 4
Mario Berljafa 15 15 15 15 38   98 5
Ana-Marija Bilić 15 15 15 7 28   80 4
Đurđica Blažević 10 15 15 15 40   95 5
Zoran Brajković 15 14 12 11 38   90 5
Monika Burić 15 14 15 10 38   92 5
Saša Buzov 15 15   10 16   56 3
Ivo Doko 12 10   11 18   51 2
Nikolina Dragić 15 15 15 15 37   97 5
Vesna Đukić 15 15 15 15 40   100 5
Ilija Gavran 10 15 15 15 33   88 5
Tomislav Glavaš 15 15 15 14 28   87 5
Antonia Grbić 15 15 12 15 31   88 5
Andro Gregov 12 15   13 30   70 4
Ana Marija Idžojtić 15 15 15 9 37   91 5
Ivo Ivanišević 15 15 15 15 38   98 5
Želimira Ivček 15 15 5 7 17   59 3
Arijana Kajtezović 15 15 15 10     55 3
Nina Katić 15 15 15 15 40   100 5
Dario Maltarski 11 15 12 14 29   81 4
Ena Melvan 15 10   14 13   52 2
Vesna Milenković 11 10 12 9 40   82 4
Aleksandar Milković 15 15 15 15 30   90 5
Srđan Močibob 10 15 15 15 40   95 5
Lidija Mogulić 15 15 15 15 38 5 103 5
Josipa Nikolić 11 15 12 8 24   70 4
Maja Novak 15 15 15 15 34 5 99 5
Hrvoje Peradin 15 15 15 9 23   77 4
Bojan Poturica 15 9   13 31   68 3
Mate Puljiz 15 15 15 15 40 5 105 5
Ivan Rančić 12 15 12 15 28   82 4
Petar Sirković 15 15 15 15 38 5 103 5
Saša Stanko 15 15 15 15 38   98 5
Željka Strmečki 15 15 15 14 31   90 5
Vatroslav Štambuk 10 15 10 8     43 2
Tihana Trivić 15 15 15 14 40   99 5
Dora Vidaković 15 15 15 15 30   90 5
Jakob Werner 15 15 15 15 40   100 5

Zadaće se mogu pogledati u četvrtak, 22.12.2011. u 12 sati.
U istom terminu je i dogovor o terminu popravnog završnog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1. m = 299,   2. x = 447,   3. x = 10011001,   4.a) da, 4.b) da, 4.c) ne,   5. 773 · 911

grupa B
1. m = 217,   2. x = 479,   3. x = 10011100,   4.a) da, 4.b) da, 4.c) ne,   5. 743 · 881

Andrej Dujella