Kriptografija

Rezultati zadaća u šk.god. 2001/2002

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Zad5 Dod. Ukupno Ocjena
Martina Balagović 30 30 20 15 19   114+30 5
Sanja Balenović 30 30 28 20 15   123 5
Marija Barun 30 25 30 15 10   110 4
Maja Bator 30 28 30 20 20   128 5
Irena Blažević 24 21 14 19 20   98 4
Karlo Brguljan 30 30 30 13 18   121 5
Antonija Budimir 20 30 20 15 20   105 4
Ina Bulović 30 25 22 20 20   117 5
Romana Capor 30 30 30 19 20   129 5
Tanja Cvrlje 30 20 12 15 15   92 3
Nikolina Čavrag 20 29 30 15 15   109 4
Ivana Ćosić 20 30 16 20 0   86 3
Milena Ćulav 30 30 30 20 20   130 5
Milan Ćurković 30 30 30 20 0   110 4
Damir David 30 30 30 15 20   125 5
Larisa Degač 24 30 30 20 20   124 5
Zrinka Dekanić 23 30 30 20 15   118 5
Marija Ana Delonga 30 29 30 20 20   129 5
Nikola Dmitrović 30 30 30 14 20   124 5
Helena Dragović 30 30 30 20 20   130 5
Marko Dukši 25 30 29 20 18   122 5
Lovre Filipović-Grčić 30 30 30 0 8   98 4
Ljiljana Gazdek 30 30 30 15 20   125 5
Lovorka Grgurić 30 30 30 20 20   130 5
Rudolf Horvat 30 29 30 20 20   129 5
Juraj Ivančić 15 27 30 18 20   110 4
Anita Jakšić 22 30 30 20 20   122 5
Daria Kiraly 30 30 22 15 20   117 5
Mario Kiš 23 30 22 15 20   110 4
Ernest Kogelman 30 30 20 20 20   120 5
Krunoslav Komugović 30 30 22 20 20   122 5
Mate Kosor 30 30 30 16 18   124 5
Petra Kostanjevac 30 20 20 10 10   90 3
Jasna Kovačević 30 30 30 20 20   130 5
Krešimir Kralj 30 30 13 15 20   108 4
Vladimir Križanac 20 30 17 20 20   107 4
Ivana Liker 30 30 30 20 20 10 140 5
Nikolina Marijan 30 30 20 20 20   120 5
Željka Marković 30 30 30 15 20   125 5
Maroje Marohnić 30 30 30 20 20   130 5
Silvio Mikulčić 23 22 15 15 20   95 3
Ana Naglić 30 30 30 15 20   125 5
Marcela Nemet 30 30 23 15 20   118 5
Nenad Nešić 30 30 30 20 20   130 5
Irena Pačić 30 30 21 20 20   121 5
Ivančica Papa 30 30 30 18 20   128 5
Gordana Pavić 22 28 23 18 20   111 4
Željka Pećnik 30 26 30 20 20   126 5
Marta Peharda 30 30 20 15 20   115+22 4
Jurica Perić 30 30 30 20 20   130 5
Hrvoje Petrović 30 30 30 17 20   127 5
Branimir Petruša 30 30 22 15 20   117 5
Dragana Popović 30 30 30 15 20   125 5
Ana Radić 26 30 27 15 10   108 4
Andrijana Radovčić 30 29 30 20 0 10 119 5
Mirjana Sabo 22 30 20 10 0   82 3
Marko Sedlak 30 20 30 15 0   95 3
Marina Sokol 23 30 30 15 20   118 5
Zdenko Sopek 30 20 20 0 20   90 3
Berislav Šega 20 21 30 18 20   108 4
Robert Šorn 30 30 30 18 20 10 138 5
Mirna Štrbo 30 30 30 20 20   130 5
Petra Tadić 30 30 30 20 10   120 5
Emina Tihomirović 30 30 30 15 20   125 5
Saša Tkalec 22 30 20 10 20   102 4
Ana-Marija Tomić 24 30 25 14 20   113 4
Ela Truhan 30 30 28 20 20   128 5
Stipe Vidak 30 30 30 20 20   130 5
Domagoj Vlah 30 30 30 20 20   130 5
Silvija Vlah 30 30 30 20 20   130 5
Ana Vrban 30 28 29 20 20   127 5
Anja Vrbaški 30 30 30 20 20   130 5
Zdenka Zeba 30 25 20 15 20   110 4
Sanja Zeljković 30 30 30 20 20   130 5
Marko Zlatić 30 30 30 17 20   127 5

Ocjene:

    5     117 - 130 bodova (90%)
    4     98 - 116 bodova (75%)
    3     78 - 97 bodova (60%)
    2     59 - 77 bodova (45%)
    1     0 - 58 bodova

Studenti koji su imali 114 - 116 ili 90 - 97 bodova mogli su rješavati dodatnu šestu zadaću s 3 zadatka (30 bodova). Za njih je donja granica za ocjenu 5 144 boda, a za ocjenu 4 120 bodova.

Andrej Dujella