Eliptičke krivulje u kriptografiji

Rezultati za šk.god. 2015/2016

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Završni Dod. Ukupno Ocjena
Sari Al Ahmed 14 15 14 15 12   70 4
Alen Andrašek 15 14 15 15 40 10 109 5
Rina Anić 15 15 15 15 34   94 5
Martina Barišić 14 15 15 14 23   81 4
Domagoj Beti 15 15 15 15   60 3
Lucija Biskup 15 15 15 15 36   96 5
Barbara Bošnjak 15 15 15 15 28   88 5
Mario Bošnjak 12 0 6 3   21 1
Tanja Brlek 13 15 15 14   57 3
Tomislav Bujanović 15 15 15 15 40   100 5
Lana Čaldarević 15 15 15 15 27   87 5
Vitomir Čanadi 11 15 15 14 33   88 5
Terezija Ćosić 14 15 15 14 22   80 4
Porin Ćustić 12 15 15 15 30   87 5
Tin Deranja 15 15 12 15 22   79 4
Jaka Gačić 14 12 13 15 5   59 3
Tomislav Gužvić 15 13 15 15 40   98 5
Mirjana Horvat 15 15 15 12 33   90 5
Edi Ibriks 12 15 15 15 9   66 3
Marija Ilijaš 15 15 15 15 23   83 4
Antonio Ivančić 14 15 0 14 34   77 4
Goran Jeličić 13 15 15 14   57 3
Marta Kapetanović 14 15 14 15   58 3
Ana Marija Karlović 15 14 15 15 33   92 5
Ivona Karmelić 15 15 15 15   60 3
Ilijan Kotarac 9 0 0 0   9 1
Jelena Krnjak 15 15 14 15 26   85 5
Martina Lučan 12 15 15 14 35   91 5
Melita Malezan Jurić 15 15 14 14 31   89 5
Luka Mikec 15 15 15 15 32   92 5
Jure Milašinović 15 15 15 14 38 5 102 5
Vedrana Milutinović 14 15 14 9 28   80 4
Ana Mimica 15 15 15 15 31   91 5
Matija Mišak 13 15 15 14   57 3
Josip Novak 15 15 15 14 39   98 5
Mario Pavlović 15 15 15 15 36   96 5
Veronika Pedić 15 15 14 15 40   99 5
Matea Penezić 15 11 15 15 18   74 4
Ivan Posavčević 15 15 15 15 36 5 101 5
Barbara Prkačin 12 15 15 15   57 3
Andrea Radočaj 13 15 15 15 27   85 5
Lana Reščec 15 0 15 15 38   83 4
Petar Rudan 10 12 15 11 25   73 4
Vedran Rukavina 15 15 15 15 5   65 3
Mario Skočić 15 15 15 14   59 3
Diana Šenjug 15 15 14 15 31   90 5
Iva Sović 15 13 15 15 25   83 4
Nela Ševerdija 11 15 15 15 37   93 5
Davor Škulić 12 6 0 0   18 1
Ivan Šutić 10 15 11 12 19   67 3
Antonio Tolić 14 15 15 15 40   99 5
Antonela Trbović 15 15 15 15 40 5 105 5
Ariana Trstenjak 15 15 14 15 14   73 4
Teo Turković 12 8 15 15 12   62 3
Ana Marija Žinić 15 15 14 14 37   95 5

Zadaće se mogu pogledati u utorak, 7.6.2015. u 14 sati.
U istom terminu je i upis ocjena te dogovor o terminu popravnog završnog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1. grupa i točka su reda 11,   2. ((5,7), 8, 2),   3. m = 7,   4. 17 · 29

grupa B
1. grupa i točka su reda 13,   2. ((8,8), 7, 4),   3. m = 8,   4. 13 · 31

Andrej Dujella