Eliptičke krivulje u kriptografiji

Rezultati za šk.god. 2014/2015

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Završni Dod. Ukupno Ocjena
Ivana Antoliš 15 15 15 15 37 10 107 5
Renato Babojelić 15 15 15 15 40   100 5
Lea Balaško 15 15 15 15 38   98 5
Hrvoje Bedeković 13 15 15 15 23   81 4
Andrej Ciganj 10 15 15 15   55 3
Valentina Dumbović 14 15 10 10 31   80 4
Kristina Džomba 14 15 15 15 31   90 5
Leonora Gašpar 15 15 15 15 36   96 5
Goran Gosarić 13 15 15 15 31   89 5
Neven Grubelić 15 14 15 15 31   90 5
Silva Haberl 15 5 12 15   47 2
Anamarija Horvat 15 15 15 15 33   93 5
Domina Hozjan 15 15 15 15 34   94 5
Zvonimir Iveković 12 12 15 8 14   61 3
Nikolina Ivezić 14 15 15 15 40   99 5
Gea Janković 14 12 12 12   50 2
Daniel Jelušić 15 15 15 15 40   100 5
Ana Klobučar 15 15 15 15 39   99 5
Atina Koljevina 13 15 15 15 33   91 5
Marija Kranjčević 15 15 15 15 40   100 5
Edita Kulović 15 15 12 10 33   85 5
Gorana Levačić 15 15 15 15 19   79 4
Marino Lončar 15 11 15 30   71 4
Ivan Lorger 15 15 15 15 37   97 5
Vesna Magjarević 15 15 13 13 35   91 5
Loredana Musap 15 15 15 15 27   87 5
Andrej Pavlović 15 15 13 15 12   70 4
Karlo Peček 15 13 15 15 15   73 4
Petra Penzer 15 15 14 14 34   92 5
Andrea Perčinlić 15 15 15 15 40   100 5
Ivan Puntarić 15 15 15 15 29   89 5
Tomislav Rupčić 11 15 15   41 2
Sanjin Ružić 15 15 15 15 40 5 105 5
Krešimir Sinković 9 4 15 12   40 2
Matko Soče 15 15 12 14 29   85 5
Amalia Souček 15 13 15 15 31   89 5
Branimir Stojanović 14 11 13 13 34   85 5
Igor Sušić 15 15 15 15 40   100 5
Jasmina Šestan 15 15 15 15 40   100 5
Juraj Šikonja 15 15 15 15 28   88 5
Jure Šiljeg 15 15 13 15 38   96 5
Lucija Šömen 15 15 14 20   64 3
Ivana Tkalčec 15 15 15 15 36   96 5
Marin Tomić 14 15 15 15 38   97 5
Barbara Vujičić 14 15 15 10 21   75 4
Roko Žaja 15 13 15 13 40   96 5

Zadaće se mogu pogledati u utorak, 16.6.2015. u 14 sati.
U istom terminu je i upis ocjena te dogovor o terminu popravnog završnog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1. grupa i točka su reda 13,   2. ((16,9), 4, 11),   3. m = 11,   4. 17 · 23

grupa B
1. grupa i točka su reda 13,   2. ((12,9), 10, 14),   3. m = 11,   4. 13 · 29

Andrej Dujella