Eliptičke krivulje u kriptografiji

Rezultati za šk.god. 2012/2013

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Završni Dod. Ukupno Ocjena
Miro Antonijević 14 15 15 15 37   96 5
Mladen Badrov 12 11 11 15 21   70 4
Jasna Bagović 14   13 15 15   57 3
Inga Berghaus 15 7 9 15 9   55 3
Mario Berljafa 15 15 15 15 38   98 5
Đurđica Blažević 13 12 10 15 30   80 4
Vesna Bonin 14 15 15 15 26   85 5
Bruno Brodarić 15 10 10 10     45 2
Krešimir Burić 15 15 15 15 29   89 5
Anja Fadejev 15 13 13 15 20   76 4
Nikola Filipović 15 14 15       44 2
Josip Iveković 15 15 15 15 29 5 94 5
Kristina Knežević 6   14   20   40 2
Ivana Kolman 15 15 14 15 38   97 5
Anastasia Kruchinina 15 15 15 15 33   93 5
Alan Kunštek 12 11 12 15 20   70 4
Ivan Lesar 14 13 14 15 25   81 4
Sven Majerić 15 15 15 15 34   94 5
Danijel Marković 15 13 12 15 15   70 4
Josip Matijević 15 15 15 15 30   90 5
Nikolina Morić 14 14   13 34   75 4
Petar Paradžik 15 15 15 15 25   85 5
Ivana Sušilović 12 10 8 10     40 2
Martina Šolaja 15           15 1
Andrija Štajduhar 9 15 15 15 31   85 5
Miloš Trifunović 15 10 15 15 15   70 4
Karolina Volarić 15 15 13 15 29   87 5

Zadaće se mogu pogledati u ponedjeljak, 3.6.2013. u 11 sati.
U istom terminu je i upis ocjena te dogovor o terminu popravnog završnog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1. grupa i točka su reda 17,   2. ((5,10), 4, 2),   3. m = 11,   4. 13 · 19

grupa B
1. grupa i točka su reda 17,   2. ((8,6), 12, 7),   3. m = 11,   4. 11 · 23

Andrej Dujella