Croatian Mathematical Society Award

The Croatian Mathematical Society is accepting nominations for the Award for Scientific Achievements in Mathematics (only for Croatian citizens residing in Croatia). The deadline is December 31, 1999. For more details, see the following text in Croatian.


Na temelju cl. 1 Statuta Hrvatskog matematickog drustva (HMD), i cl. 2 Pravilnika o dodjeli nagrade HMD-a za znanstveni doprinos u matematici, Izvrsni odbor HMD-a raspisuje

NATJECAJ
za dodjelu nagrade HMD-a za
znanstveni doprinos u matematici

Nagrada se sastoji od diplome i novcanog iznosa.

U obzir ce se uzimati objavljeni radovi iz teorijske matematike, primijenjene matematike i teorijskog racunarstva.

Pravo natjecanja imaju kandidati koji su drzavljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalistem u Hrvatskoj, rodjeni nakon 31. prosinca 1963.

Prijavu kandidata na natjecaj može podnijeti bilo koja pravna osoba, grupa gradjana, pojedinac ili kandidat osobno.

Prijedlog za nagradu treba sadrzavati kratki zivotopis, obrazlozenje, kopiju domovnice, te 3 (tri) separata rada (radova).

Prijedlog se upucuje na adresu: Komisija za nagradu HMD-a, Bijenicka cesta 30, 10000 Zagreb.

Natjecaj traje do 31. prosinca 1999.

Odluka o nagradi ce biti objavljena u lipnju 2000., o cemu ce zainteresirani biti na vrijeme obavijesteni.

Izvrsni odbor HMD-aSalih Suljagic
1999-11-18