Seminar za teoriju reprezentacija

Akademska godina 2020./21.

Voditelji seminara: Hrvoje Kraljević, Pavle Pandžić

Članovi seminara: Matija Bašić, Mladen Božičević, Josip Grgurić, Karmen Grizelj, Denis Husadžić, Andrey Krutov, Domagoj Kovačević, Hrvoje Kraljević, Rafael Mrđen, Pavle Pandžić, Ana Prlić, Vít Tuček

Seminar se održava utorkom 18:00-19:30 online, putem zoom aplikacije.


Seminari u 2020./21.