Seminar za teoriju reprezentacija

Akademska godina 2015./16.

Voditelji seminara: Hrvoje Kraljević, Pavle Pandžić

Članovi seminara: Matija Bašić, Mladen Božičević, Josip Grgurić, Karmen Grizelj, Denis Husadžić, Ksenija Kitanov, Domagoj Kovačević, Hrvoje Kraljević, Rafael Mrđen, Pavle Pandžić, Ana Prlić

Seminar se održava utorkom 17:45-19:15 na PMF-MO u predavaonici 105.


Seminari u 2015./16.


Seminari u 2014./15.

 • 9.9.2014.
  Rafael Mrđen
  Minimalni K-tipovi I

 • 16.9.2014.
  Rafael Mrđen
  Minimalni K-tipovi II

 • 30.9.2014.
  Rafael Mrđen
  Minimalni K-tipovi III

 • 7.10.2014.
  Rafael Mrđen
  Minimalni K-tipovi IV

 • 14.10.2014.
  Rafael Mrđen
  Minimalni K-tipovi V

 • 21.10.2014.
  Rafael Mrđen
  Minimalni K-tipovi VI

 • 12.03.2015.
  Rafael Mrđen
  Penroseova transformacija

 • 17.03.2015.
  Rafael Mrđen
  Penroseova transformacija II

 • 24.03.2015.
  Rafael Mrđen
  Penroseova transformacija III

 • 31.03.2015.
  Rafael Mrđen
  Penroseova transformacija IV

 • 09.04.2015.
  Rafael Mrđen
  Penroseova transformacija V

 • 14.04.2015.
  Rafael Mrđen
  Penroseova transformacija VI

 • 21.04.2015.
  Rafael Mrđen
  Penroseova transformacija VII

 • 05.05.2015.
  Rafael Mrđen
  Penroseova transformacija VIII

 • 12.05.2015.
  Pavle Pandžić
  Singularne BGG rezolucije

 • 19.05.2015.
  Pavle Pandžić
  Singularne BGG rezolucije II

 • 26.05.2015.
  Hrvoje Kraljević
  K-tipovi u U(g)^K-modulu U(g) za g=su(n,1) i g=so(n,1)

 • 02.06.2015.
  Dragan Miličić
  Lokalizacija reprezentacija i n-kohomologija

 • 02.06.2015.
  Mladen Božičević
  Invarijantne mjere na orbitama iz valne-fronte holomorfnih diskretnih serija

 • 09.06.2015.
  Ivan Mirković
  Grassmannian petlji i princip lokalnosti

 • 09.06.2015.
  Hrvoje Kraljević
  K-tipovi u U(g)^K-modulu U(g) za g=su(n,1) i g=so(n,1) II

 • 14.07.2015.
  Pavle Pandžić
  Pojačanja Diracove nejednakosti