Seminar za teoriju reprezentacija

Akademska godina 2022./23.

Voditelji seminara: Hrvoje Kraljević, Pavle Pandžić

Članovi seminara: Matija Bašić, Mladen Božičević, Josip Grgurić, Karmen Grizelj, Denis Husadžić, Andrey Krutov, Domagoj Kovačević, Hrvoje Kraljević, Rafael Mrđen, Pavle Pandžić, Ana Prlić, Vít Tuček

Seminar se održava utorkom 17:15-18:45 u prostoriji 109.


Seminari u 2022./23.