Računski centar
Računski centar > Obavijesti > Obavijesti za studente

Obavijesti za studente


OBAVIJEST STUDENTIMA 1. GODINE

Korisničke ulaze za računalne resurse Matematičkog odsjeka (korisničko ime za logiranje na računala u praktikumima, e-mail, AAI identite) možete preuzeti

svaki dan u vremenu od 12.30 do 14.30 sati

u prostorijama Računskog centra ukoliko iste niste dobili sa indeksom.

OBAVIJEST STUDENTIMA

Za sve probleme vezane uz korisniče račune možete se javiti računski centar svakim danom u vremenu od: 12.30 - 14.30h.
Izvanredno se primaju jedino studenti kojima račun hitno treba radi kolokvija ili ispita!


Vaša e-mail adresa na Matematičkom odjelu je oblika:
  • ime.prezime@student.math.hr
  • korisnickoime@student.math.hr

Link za promjenu zaporke na studentu: promjena zaporke

Napomena: Navedenoj adresi za promjenu zaporke možete pristupiti iz praktikuma ili ako se spajate na web preko CarNET-a. Ukoliko to nije slučaj, možete se spojiti na student.math.hr i u komandnoj liniji ukucati links https://komet.pmf.hr/ldap (links je tekstualni browser).


Da biste i dalje koristili pine na studentu dodajte slijedeće dvije linije u Vašu .pinerc datoteku:

folder-collections={student.math.hr/novalidate-cert/ssl}INBOX.[]
inbox-path={student.math.hr/novalidate-cert/ssl}INBOX

Ako koristite webmail za čitanje mailova, može se dogoditi da vam neki mail izgleda prazan. Da bi vidjeli njegov sadržaj pritisnite gumb "Show source" označen sa ".S".
Nalazi se kraj gumba za "Print this message".