Računski centar
Računski centar

Računski centar


Sukladno članku 18. Statuta PMF-MO zadaci i dužnosti Računskog centra su: 

  • održavanje i nadgledanje mreže Matematičkog odsjeka;
  • briga o hardverskom i softverskom održavanju računala Matematičkog odsjeka koja se koriste za potrebe nastave;
  • održavanje opreme te instaliranje, održavanje i razvoj programske podrške za potrebe zajedničkih službi;
  • administriranje korisničkih računa;
  • podrška korisnicima (konzultacije, savjeti prilikom nabave opreme, instaliranje softvera, informiranje o novostima i promjenama);
  • poboljšanje radnih mogućnosti, npr. drugačijom raspodjelom postojećih računala, uvođenjem u rad novih računala, nabavkom i prilagodbom softvera ili razvojem vlastitog softvera;
  • planiranje daljnjeg razvoja lokalne računalne mreže u skladu s uočenim potrebama;
  • predlaganje tehnoloških rješenja.