Nastava:

  • Studentska natjecanja iz matematike su fakultativni kolegij za sve studijske programe. Nose 3 ECTS boda i ocjenjuju se samo s položio / nije položio, tj. nema ocjene.
  • Nastavu izvodi nekoliko nastavnika i asistenata. Ove godine će u nastavi sudjelovati Petar Bakić, Matija Bašić, Ilja Gogić, Tomislav Gužvić, Matija Kazalicki, Vjekoslav Kovač, Ivan Krijan, Matko Ljulj, Rudi Mrazović.
  • Uvjet za polaganje kolegija je barem pola predanih i uspješno riješenih domaćih zadaća. (Za svaku zadaću će biti zasebno precizirano što znači da je uspješno riješena, npr. barem pola zadataka i sl.) Svaku zadaću treba predati odgovarajućem nastavniku emailom (natipkanu / skeniranu / uslikanu) ili osobno (npr. na predavanjima). Prepisivanje zadaća nije dozvoljeno i u pravilu se lako razotkriju prepisivači.
  • Gradivo je načelno vrlo napredno i upis se preporučuje samo studentima koji nemaju poteškoća s redovnim kolegijima.
  • Okvirni program kolegija (Teme variraju iz godine u godinu.)
  • Ciljevi kolegija i ishodi učenja

Ukupni rezultati domaćih zadaća (pod JMBAG-om)
Za polaganje predmeta ove akademske godine treba zadovoljavajuće riješiti 5 domaćih zadaća (što je pola od ukupno 10 zadaća).
Za upis položio u indeks i ISVU javite se nekom od nastavnika: Gogić, Kazalicki, Kovač.

Izlaganja i materijali u akad. god. 2017./2018.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2016./2017.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2015./2016.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2014./2015.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2013./2014.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2012./2013.:

Natjecanja:

Izborna natjecanja za Vojtěch Jarník:

Izborna natjecanja za IMC: