Nastava:

  • Studentska natjecanja iz matematike su fakultativni kolegij za sve studijske programe. Nose 3 ECTS boda i ocjenjuju se samo s položio / nije položio, tj. nema ocjene.
  • Nastavu izvodi nekoliko nastavnika i asistenata. Ove godine će u nastavi sudjelovati Matija Bašić, Aleksandar Bulj, Ilja Gogić, Matija Kazalicki, Matko Ljulj, Borna Vukorepa.
  • Uvjet za polaganje kolegija je barem pola predanih i uspješno riješenih domaćih zadaća. (Za svaku zadaću će biti zasebno precizirano što znači da je uspješno riješena, npr. barem pola zadataka i sl.) Svaku zadaću treba predati odgovarajućem nastavniku emailom (natipkanu / skeniranu / uslikanu) ili osobno (npr. na predavanjima). Prepisivanje zadaća nije dozvoljeno i u pravilu se lako razotkriju prepisivači.
  • Gradivo je načelno vrlo napredno i upis se preporučuje samo studentima koji nemaju poteškoća s redovnim kolegijima.
  • Okvirni program kolegija (Teme variraju iz godine u godinu.)
  • Ciljevi kolegija i ishodi učenja
  • Zbog epidemiološke situacije nastava će se održavati online. Studenti će obavijesti dobivati na mail, a materijali će biti objavljeni na ovoj stranici. Studenti koji nisu bili na prvom predavanju trebaju se javiti doc. Bašiću na mail.

Ove godine natjecanje IMC odrzat ce se online, mole se svi studenti koji su zainteresirani za sudjelovanje da se sto prije jave as. Bulju.

U ak. godini 2019./2020. kolegij je položilo šest studenata, svi oni koji su predali barem pet domaćih zadaća.

Izlaganja i materijali u akad. god. 2019./2020.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2018./2019.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2017./2018.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2016./2017.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2015./2016.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2014./2015.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2013./2014.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2012./2013.:

Natjecanja:

Izborna natjecanja za Vojtěch Jarník:

Izborna natjecanja za IMC:

Materijali za vježbu: