OBAVIJESTI:


Studenti koji ne žele prihvatiti ocjenu ostvarenu na prvom popravnom roku, a to im je bio prvi izlazak, neka se jave mailom jednoj od asistentica najkasnije do petka, 18.9. u 12.00h. Takvi studenti izlaze na popravni u srijedu, 23.9. u 16.00h.


Objavljeni su rezultati prvog popravnog kolokvija. Možete ih pronaći u odjeljku Rezultati.

Studenti koji su zainteresirani za uvide, neka se prvo mailom jave najkasnije do UTORKA, 16.9. u 21.00h i to
  • prof. Huzak - prvi i drugi zadatak
  • asistentica Milinčević - treći i četvrti zadatak
  • asistentica Lazić - peti zadatak


Zbog problema s e-mailom, moguće je da neki studenti nisu primili odgovor na svoje upite. Za pitanja vezana uz izlazak na popravni, vrijedi sljedeće: studenti koji ispit nisu prošli ili žele popraviti ocjenu, mogu odabrati u kojem od dva moguća termina žele popravni ispit pisati (budući da oni imaju pravo još jednom izaći na ispit). No, vodite računa da, ako se odlučite za drugi rujanski termin i nešto se dogodi (npr. razbolite se), neće biti vremena za nove pokušaje. Studenti koji su opravdano izostali s prvog ispita imaju pravo izaći na ispit te ga, u slučaju pada ili ako ne budu zadovoljni ocjenom, ponovno pisati. Prema tome, kako imaju pravo dva puta izaći na ispit, trebaju izaći na prvi rujanski rok (u suprotnom neće imati šansu pisati eventualni popravak).

Studenti iz grupe asitentice Bokšić neka obavijesti šalju drugim dvjema asistenticama.

Termini popravnog kolokvija su 9.9. te 23.9.

Pravila ocjenjivanja nalaze se na web stranici, stranica 110. “Student je uspješno položio pisanu provjeru znanja ako je ostvario barem 40% bodova na testu. Ako student pisanu provjeru znanja nije uspješno položio ili je bio opravdano spriječen nazočiti joj, ima pravo na popravak, odnosno ponovljenu pisanu provjeru znanja u drugome terminu koji će biti određen pravovremeno.


OBAVIJEST O PREKIDU NASTAVE: U tjednima u kojima se zbog situacije s koronavirusom nastava neće odvijati na fakultetu, nastava će biti organizirana na sljedeći način:
  • predavanja profesora Huzaka već se nalaze na internetskoj stranici ovog kolegija, vidjeti ovdje: predavanja. Profesor će svaki tjedan objaviti koji dio gradiva je predviđen da se obradi kao nadoknada predavanja za taj tjedan, a studenti će potom samostalno prolaziti kroz materijale;
  • predavanja profesora Slijepčevića odvijat će se putem video kanala. Svi detalji o uključivanju u taj oblik nastave će biti objavljeni uskoro;
  • kroz gradivo svih grupe vježbi studenti će prolaziti samostalno. Skripta s riješenim zadacima već se nalazi na internetskoj stranici, vidjeti ovdje: vjezbe. Svaki tjedan ćemo objavljivati koji su zadaci predviđeni da se naprave taj tjedan.

Pozivamo sve studente da se prilikom prolaska kroz materijale slobodno obrate nastavniku kod kojeg slušaju predavanja ili vježbe putem maila ukoliko budu imali bilo kakvih pitanja. Pitanja koja dobijemo ćemo zajedno s odgovorima objaviti ovdje, na internetskim stranicama kolegija, kako bi ih svi mogli pročitati i kako bismo dobili određenu diskusiju o gradivu kroz koje studenti samostalno prolaze (bez navođenja imena studenata koji su ih postavili).O KOLEGIJU:
Statistika je kolegij s 3 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno.

Režim polaganja kolegija:

Studenti su dužni nazočiti na barem 70% predavanja i 70% vježbi tijekom izvođenja nastave, uspješno izvršavati domaće zadaće i izlaziti na sve kolokvije i uspješno ih polagati.
Za vrijeme izvođenja nastave studenti će imati:
  • jedan timski domaći rad koji će se, zajedno sa određivanjem timova i postavljanjem konkretnih zadataka, zadati početkom svibnja. Gotove rezultate rada timovi će morati predati početkom lipnja, te ih obraniti na zajedničkoj prezentaciji u terminu koji će odrediti nastavnik u zadnjem tjednu održavanja nastave u dogovoru sa studentima i asistentima. Termin mora biti poznat tjedan dana prije prezentacija. Sastavi timova, te konkretni zadaci svakog pojedinog člana moraju biti poznati tjedan dana nakon primitka zadatka.
  • Pisat će se dva kolokvija na kojima će se provjeravati znanje iz teorije i rješavanja zadataka koje je ispredavano i obrađeno na predavanjima i vježbama prije izvođenja kolokvija. Datumi kolokvija bit će poznati prije početka nastave.

Smatrat će se da je student uspješno izvršio svoju domaću zadaću ukoliko je iz nje dobio pozitivnu ocjenu.
Student je uspješno kolokvirao ukoliko je ostvario barem 40% bodova na svakom kolokviju. Ukoliko student neki kolokvij nije uspješno položio ili je bio opravdano spriječen nazočiti mu, ima pravo na izlazak na ponovljeni kolokvij u drugome terminu koji će također biti određen prije početka nastave.
Završna ocjena:
Završna ocjena je težinska sredina (do na najbližu vrijednost) ocjena iz domaćih zadaća (20%) i kolokvija (80%). Nije predviden završni ispit.