TRIGONOMETRIJA


Elvira Jakčin

Daniel Marković

Marija Perić


Please install Java 1.4 (or later) to use this page.

Trigonometrija se razvila iz geometrije. Da bi trigonometrija bila jasnije morali bi imati predznanje iz algebre. Trebali bi biti poznati pojmovi kako se rješavaju jednadžbe i baratati s algebarskim izrazima. Iz geometrije bi trebalo znati o jednostavnom trokutu, pitagorinom teoremu i još neke pojedinosti. Naprimjer, ako imamo trokut određen jednom stranicom i dva kuta, mi znamo izračunati ostale dvije stranice i kut. Tu nam pomaže poznavanje trigonometrije. Trigonometrijske funkcije su sin, cos, tg, ctg. Vrijednosti trigonometrijskih funkcija ne mogu se odrediti uporabom konačno mnogo osnovnih algebarskih operacija. Zato se one moraju zadavati na drugi način. Prije pojave računala njihove su se vrijednosti čitale u tablicama. Standardne tablice tzv. tablice prirodnih vrijednosti sadržavale su vrijednosti trigonometrijskih funkcija sinus, kosinus, tangens i kotangens uglavnom s četiri do pet decimala i za kutove zadane stupnjevima i minutama.

Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija pomoću računala

Vrijednosti funkcija sinus i kosinus ugrađene su skoro u svako džepno računalo. Time je znatno olakšan račun s trigonometrijskim funkcijama. Pri računanju trigonometrijskih funkcija treba obratiti pozornost na stanje u kojem radi računalo. Naime kutovi se u računalo mogu unositi na tri načina: u stupnjevima, radijanima i gradima. Najčešće koristimo stupnjeve i radijane.

SINUS KOSINUS TANGENS MJERA KUTA