Prvi razred srednje škole

Računanje u skupovima N, Z, Q
Računske operacije s racionalnim i realnim brojevima

vježba

Rastavljanje na faktore

zadaci iz zbirke za sat i DZ

timski rad

Kvadrat binoma     Kub binoma     Razlika kvadrata     Razlika i zbroj kubova
 

Algebarski razlomci

Algebarski razlomci - zadaci za pripremu ispita znanja

Algebarski razlomci - radu u paru

Djeljivost polinoma

Djeljivost polinoma - rad u paru

Teorija i zadaci

Potencije i korijeni

Množenje i dijeljenje potencija istih baza

Množenje i dijeljenje potencija istog eksponenta

Potenciranje potencija

Negativni i razlomljeni eksponenti

Korijeni

Linearne jednadžbe i problemski zadaci

Linearne jednadžbe i problemski zadaci - rad u paru

Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Linearne jednadžbe i nejednadžbe - zadaci za vježbu

Koordinatni sustav u ravnini

Koordinatni sustav u ravnini - zadaci za vježbu

Linearna funkcija i njen graf. Graf funkcije f(x) =|x|

domaća zadaća

Koordinatni sustav u ravnini. Sustavi jednadžbi.

ponavljanje na satu (rad u paru)

Sukladnost i sličnost. Kružnica i krug

Sukladnost i sličnost. Kružnica i krug - radni materijal

 Površina i opseg kruga     Površina kružnog isječka    Duljina kružnog luka
Sukladnost i sličnost

Idi na početnu stranicu