Matematika u srednjoj školi
(stranice na hrvatskom jeziku)

Prvi razred
 • Računanje u skupovima N, Z, Q 
 • Računske operacije s racionalnim i realnim brojevima
 • Rastavljanje na faktore
 • Algebarski razlomci
 • Djeljivost polinoma
 • Potencije i korijeni
 • Linearne jednadžbe i problemski zadaci
 • Linearne jednadžbe i nejednadžbe
 • Koordinatni sustav u ravnini
 • Linearna funkcija i njen graf. Graf funkcije f(x) =|x|
 • Koordinatni sustav u ravnini. Sustavi jednadžbi.
 • Sukladnost i sličnost. Kružnica i krug
 • Sukladnost i sličnost

Drugi razred
 • Kompleksni brojevi
 • Kvadratna jednadžba
 • Jednadžbe koje se svode na kvadratne
 • Graf kvadratne funkcije
 • Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe
 • Logaritamske nejednadžbe
 • Prizme, Piramide i krnje piramide
 • Rotacijska tijela
 • Rotacijska tijela(2r)

Treći razred
 • Kut i brojevna kružnica
 • Trigonometrijske funkcije
 • Primjer zadataka s prijemnog ispita
 • Trigonometrijske funkcije
 • Grafovi trigonometrijskih funkcija
 • Trigonometrijske jednadžbe
 • Poučci o trokutu - sinusov i kosinusov poučak
 • Analitička geometrija u ravnini
 • Kružnica
 • Pravac i kružnica
 • Krivulje drugog reda
 • Elipsa i hiperbola
 • Krivulje drugog reda

Četvrti razred
 • Matematička indukcija
 • Binomni poučak
 • Skupovi brojeva
 • Brojevi
 • Limes niza. Teoremi o limesima. Limes monotonih nizova
 • Redovi. Geometrijski red
 • Inverzna funkcija
 • Složeni kamatni račun
 • Derivacija složene funkcije. Derivacija inverzne funkcije
 • Tangenta i normala u točki krivulje
 • Ispitivanje tijeka funkcije

Ostale teme vezane za gradivo
 • IDiMASU
 • Zbirka riješenih zadataka za samostalno učenje
 • NetPlot
 • Natjecanja
 • Državna matura
 • Gauss-manipulacija s matricama

Ostalo
 • Knjižare
 • Srednje škole u Hrvatskoj
 • Matematički časopisi
 • Neki programi za srednje škole dostupni na webu