4.RAZRED

Međusobni odnosi točke i pravca

•  točka može pripadati pravcu ili ne pripadati. Ako ne pripada, kažemo da je izvan pravca

•  dvjema točkama možeš nacrtati samo 1 pravac. Pravac je određen dvjema točkama.

Svaka dužina određuje samo jedan pravac

Polupravac označujemo kao i svaku ravnu crtu malim slovom, npr. polupravac a

Skupovi prvaca i polupravaca

•  skup svih pravaca u prostoru koji prolaze jednom zajedničkom točkom

zove se snop pravaca . Zajednička točka je vrh snopa.

•  skup svih pravaca u ravnini koji prolaze jednom zajedničkom točkom zove se pramen pravaca

 

Potencija

•  potenciju n^{m} čitamo n na m(potenciju). n je baza, a m je eksponent 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{4}

•  vrijednost svake potencije s eksponentom 1 jednaka je bazi te potencije a^{1}=a.

Vrijednost svake potencije s eksponentom 0 je 1, ako je baza prirodan broj

 

Rimski brojevi I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000)

•  ako je znamenka manje vrijednosti desno od znamenke veće vrijednosti ,

onda se vrijednosti zbrajaju II-2, VI-6, MCL-1150

•  ako je znamenka manje vrijednosti lijevo od znamenke veće vrijednosti,

onda se vrijednost znamenke desno oduzima od vrijednosti znamenke desno IV-4, XL-40, CM-900

KVIZ