3.RAZRED

Krug – dio ravnine omeđen kružnicom

Kružnica – zakrivljena crta koja omeđuje krug

Polumjer kružnice i kruga – dužina koja spaja središte kruga i kružnice s nekom točkom kružnice

Promjer kružnice i kruga – dužina koja prolazi središtem i spaja dvije točke kružnice

Središte kružnice i kruga – točka koja je jednako udaljena od svih točaka koje pripadaju kružnici

 

Mjerenje dužine – dužine mjerimo kilometrima (km), metrima (m),

decimetrima (dm), centimetrima (cm) i milimetrima (mm)

1m = 10dm = 100cm = 1000mm

 

Okomiti pravci – pravci koji se sijeku u jednoj točki pod pravim kutom

Polupravac – dio pravca s jedne strane omeđen početnom točkom, a s druge strane nije omeđen

Pravac – ravna neomeđena crta

Pravci koji se sijeku – pravci koji imaju zajedničku točku

Usporedni pravci – pravci koji nemaju zajedničkih točaka i ne sijeku se. a||b

 

Ravnina – ravna neomeđena ploha

 

Troznamenkasti broj – broj koji ima 3 znamenke. Dakle, svi brojevi od 100 do 999.

Višekratnik – broj koji nam kazuje koliko neki broj može puta biti podijeljen drugim brojem