2.RAZRED

Dijeljenje brojeva – računska operacija u kojoj dijelimo jedan broj drugim brojem.

Označavamo ju znakom '':''

Primjer:

Djeljenik – broj koji se dijeli

Djelitelj – broj kojim dijelimo

Faktori / čimbenici – brojevi koje množimo

Količnik – rezultat pri dijeljenju. Odrediti količnik dvaju brojeva znači

odrediti onaj broj koji pomnožen djeliteljem daje djeljenik

Množenje – računska operacija kojom kraće zapisujemo zbrajanje istih brojeva.

Primjer:

Umnožak / produkt – rezultat množenja

Veza zbrajanja i oduzimanja – ako od zbroja dvaju brojeva

oduzmemo jedan pribrojnik dobit ćemo drugi pribrojnik.

Primjer:

Primjer:

Rješenje:

KVIZ

 

Dužina – dio ravne crte omeđen dvjema različitim točkama

Krajnje točke dužine – dvije točke dužine

Ravna crta – kroz dvije točke možemo povući samo jednu ravnu crtu.

Ravne crte dijelimo na otvorene (izlomljene) i zatvorene.

 

Kvadrat – pravilni geometrijski lik omeđen sa 4 dužine.

Sve četiri dužine su jednake duljine

 

Neparni brojevi – svi brojevi koji nisu parni. Dakle, 1, 3, 5, 7, …

Parni brojevi – to su brojevi 2, 4, 6, 8, …

Svaki paran broj umnožak je nekog broja i broja 2

Prethodnik broja – broj koji se nalazi ispred zadanog

Primjer:

Sljedbenik broja – broj koji se nalazi iza zadanog broja

Primjer:

 

Uporaba zagrada – brojeve možemo zbrojiti redosljedom kojim su napisani:

3+5+2=8+2=10. Pri zapisivanju zbroja možemo se koristiti zagradama: (3+5)+2=3+(5+2)=10.

Ovo su okrugle zagrade i njima označujemo koje pribrojnike združujemo.

Najprije zbrajamo pribrojnike u zagradi, a zatim ostale.