1.RAZRED

Broj – nešto što nam kazuje koliko čega ima.

npr. broj jedan zapisujemo znamenkom: 1. Broj dva zapisujemo znamenkom: 2

Brojevna crta – ravna crta na kojoj se nalaze brojevi sa svojim vrijednostima

Desetice – dekadska jedinica koja označava 10 jedinica. Broj 17 ima jednu deseticu

Jedinice – jednoznamenkasti brojevi, a kod dvoznamenkastih brojeva se nalaze s desne strane. Broj 17 ima 7 jedinica

 

Jednako, nejednako – npr. broj 2 je jednak broju 2, i to označavamo: 2=2. 1 nije jednak broju 2, pa kažemo da je 1 nejednako 2

Oduzimanje – računska operacija kad od jednog broja oduzmemo drugi. Označavamo ju znakom '' - ''

Primjer:

Pribrojnik – jedan od brojeva u računskoj operaciji zbrajanja

Razlika – rezultat oduzimanja

Umanjenik - broj koji se umanjuje u računskoj operaciji oduzimanja

Umanjitelj - broj za koji se umanjuje u računskoj operaciji oduzimanja

Uspoređivanje brojeva – broj 1 je manji od broja 2, broj 5 je veći od broja 3 ; tj: 1<2, 5>3

Veći, manji – uspoređivanje dvaju tijela,likova…

Zbrajanje – računska operacija u kojoj dodavanjem jednog broja drugom se taj broj poveća za dodani broj.

Označavamo ju znakom " + "

Primjer:

Zbroj – rezultat zbrajanja

 

Dvoznamenkasti brojevi – brojevi koji imaju dvije znamenke, npr. broj 17.

Jednoznamenkasti brojevi – brojevi koji imaju jednu znamenku ( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 )

 

Geometrijski lik – otisak geometrijskog tijela, dakle, kad tijelo opcrtavamo ostane nam geometrijski lik: krug, pravokutnik, trokut i kvadrat

Geometrijsko tijelo – kugla, valjak, kvadar, kocka, piramida

Izlomljena crta – ravna crta koja se slama u nekim dijelovima

Ravna crta – crta koju povučemo ravnalom

Zakrivljena crta – crta koja nije ravna