Ova stranica izrađena kako bi pomogla učenicima osnovnih i srednjih škola pri učenju stereometrije. Na stranici se nalaze animacije nekih osnovnih geometrijskih tijela s kojima se učenici najčešće susreću u proučavanju geometrije prostora i prilikom rješavanja zadatka.  Obrađena su geometrijska tijela koja se najčešće javljaju u zadacima za osnovnu i srednju školu te je dano nekoliko karakterističnih zadataka sa rješenjem i detaljnjim postupukom rješavanja. Osim toga, dana su kratka objašnjenja najčešćih geometrijskih tijela s osnovnim formulama koje su potrebne za rješavanje zadataka. Za svako geometrijsko tijelo prikazana je animacija koja prikazuje razvoj tijela u njegovu mrežu. Ukoliko se pokaže potreba da učenik izradi animaciju rastvaranja tijela u mrežu koje se ne nalazi na ovoj stranici, detaljno su objašnjeni koraci na koji način to može lako napraviti.
Minimalni zahtjevi za upotrebu stranice je instalacija Java 1.5. Ukoliko je nemate Javu 6 update 6 možete skinuti ovdje.

Sadržaj