Računarski praktikum 1
(nastavnički smjerovi)

Dobrodošli na web stranice kolegija Računarski praktikum 1 koji je obavezan studentima prve godine preddiplomskog studija Matematika (smjer nastavnički) te studentima integriranog studija Matematika i fizika (smjer nastavnički). Nastava se održava u zimskom semestru, a sastoji se od dva sata predavanja i dva sata vježbi tjedno.
osobno računalo

Obavijesti (ak. god. 2021/2022)

Prva predavanja iz kolegija Računarski praktikum 1 održat će se za sve studente iznimno u utorak, 5. listopada 2021. od 18 do 20 sati u predavaonici 003 . Nakon toga će se predavanja održavati u redovnim terminima - ponedjeljkom od 8 do 10 i utorkom od 17 do 19 u predavaonici 001.
Molim sve studente da prisustvuju prvom predavanju. U slučaju spriječenosti molim pošaljite poruku e-pošte na igaly@math.hr.

Drugi kolokvij piše se u ponedjeljak, 31.1.2022. u 12 sati prema sljedećem rasporedu. Kolokvij se piše 90 minuta, pri čemu teorijski dio 15 minuta, a praktični dio 75 minuta. Prije dolaska na kolokvij, pročitajte sljedeće upute.

Prvi kolokvij piše se u ponedjeljak, 22.11.2021. u 12 sati prema sljedećem rasporedu. Kolokvij se piše 90 minuta, pri čemu teorijski dio 15 minuta, a praktični dio 75 minuta. Prije dolaska na kolokvij, pročitajte sljedeće upute.

Rezultati prvog kolokvija nalaze se ovdje. Za uvide u praktični dio kolokvija javiti se možete mailom do petka, 26.11. asistentici Vlahović Kruc (za Writer) i asistentici Rukavini (za LaTex).

VJEŽBE 20.12. - GRUPA E-LJ: U dogovoru sa studentima iz grupe E-Lj vježbe će se umjesto u četvrtak, 23.12.2021. održati u ponedjeljak, 20.12. od 9:30-11:00 sati u Praktikumu 2.

Popravni kolokvij piše se u ponedjeljak, 14. veljače 2022. u 12h u Praktikumu 2.

Rezultati POPRAVNOG KOLOKVIJA i KONAČNA OCJENA nalaze se ovdje. U tablici nisu uračunati eventualni bodovi iz domaćih zadaća zadanih na predavanjima. Svaka točno riješena domaća zadaća s predavanja nosi jedan bod i ovi bodovi će po potrebi biti dodani ukupnom broju bodova. Ako prihvaćate ocjenu upisanu u tablici, OBAVEZNO pošaljite na adresu goran.igaly@math.hr poruku e-pošte s tekstom "Prihvaćam ocjenu xxx iz kolegija Računarski praktikum 1". Ako smatrate da nakon pregleda domaćih zadaća s predavanja možete ostvariti veću ocjenu, zatražite pregled domaćih zadaća putem e-pošte na istu adresu. Važno: Studentima koji ne pošalju poruku s pristankom, ocjena neće biti upisana u ISVU!

Nastava

Predavanja

profesor termin predavanja termin konzultacija
Goran Igaly ponedjeljak, 8–10 sati, u 001
utorak, 17–19 sati, u 001
ponedjeljak, 12–13 sati
utorak, 14–15 sati
ured 226

Vježbe

asistent termin predavanja termin konzultacija
Petar Kunštek srijeda, 12–14 sati, u praktikumu 2
[S-Ž]
srijeda 10-12
ured 103
Petar Kunštek srijeda, 14–16 sati, u praktikumu 2
[A-Đ]
srijeda 10-12
ured 103
Borja Rukavina četvrtak, 12–14 sati, u praktikumu 2
[M-R]
četvrtak, 10–12 sati,
ured 208
Renata Vlahović Kruc četvrtak, 8–10 sati, u praktikumu 2
[E-LJ]
četvrtak, 10–12 sati,
ured 225

Demonstrature

demonstrator termin demonstratura
Lana Crnobrnja Perenčević po dogovoru mailom na lana.crnobrnja.perencevic at student.math.hr

Vježbe

Pravila bodovanja aktivnosti na vježbama možete pročitati ovdje.

Korisni linkovi