Računarski praktikum 1
(nastavnički smjerovi)

Dobrodošli na web stranice kolegija Računarski praktikum 1 koji je obavezan studentima prve godine preddiplomskog studija Matematika (smjer nastavnički) te studentima integriranog studija Matematika i fizika (smjer nastavnički). Nastava se održava u zimskom semestru, a sastoji se od dva sata predavanja i dva sata vježbi tjedno.
osobno računalo

Obavijesti (ak. god. 2021/2022)

Nastava

Predavanja

profesor termin predavanja termin konzultacija
Goran Igaly ponedjeljak, 8–10 sati, u 001
utorak, 17–19 sati, u 001
ponedjeljak, 12–13 sati
utorak, 14–15 sati
ured 226

Vježbe

asistent termin predavanja termin konzultacija
Petar Kunštek srijeda, 12–14 sati, u praktikumu 2
[S-Ž]
srijeda 10-12
ured 103
Petar Kunštek srijeda, 14–16 sati, u praktikumu 2
[A-Đ]
srijeda 10-12
ured 103
Borja Rukavina četvrtak, 12–14 sati, u praktikumu 2
[M-R]
četvrtak, 10–12 sati,
ured 208
Renata Vlahović Kruc četvrtak, 8–10 sati, u praktikumu 2
[E-LJ]
četvrtak, 10–12 sati,
ured 225

Demonstrature

demonstrator termin demonstratura
Lana Crnobrnja Perenčević po dogovoru mailom na lana.crnobrnja.perencevic at student.math.hr

Vježbe

Pravila bodovanja aktivnosti na vježbama možete pročitati ovdje.

Zadaci za vježbe