(Ljetni semestar 2017/2018) Preliminarni raspored po smjerovima
Prvih tjedan-dva raspored će biti podložan (manjim) izmjenama. Također su moguće korekcije sekcije turnusa po abecedi za kolegije koji imaju tri i više turnusa.
Osnovni font znači obavezni kolegij, kurziv znači izborni kolegij. Asterisk (*) uz grupu po turnusima znači da student koji ima koliziju tada može doći u drugu grupu tog kolegija.

Obavijesti/napomene/izmjene:

9.4.2018.
N. Maras KOMUNIKACIJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU se pomiče na pola sata ranije, četvrtkom 12:30-15:30, u 110.
F.M. Brückler POVIJEST MATEMATIKE se pomiče na pola sata ranije, četvrtkom 15:30-18:30, u A102, s iznimkom 24.5.2018. kad će se održati u A101.
M. Karaga BAZE PODATAKA (v), grupa koja ima nastavu 12.4., se pomiče na 18:30-20, ista prostorija.
J. Šiftar KONAČNE GEOMETRIJE se pomiče na četvrtak 14-17, 201.


15.3.2018.
Z. Drmač NUMERIČKA ANALIZA 2 vježbe, isti termin, srijedom 10-11, ali u Praktikumu 2.
M. Mauher/Ž.Čulić UPRAVLJANJE SOFTVERSKIM PROJEKTIMA, isti termin, srijedom 10-13 ali u Praktikumu 1.
M. Jurak OBJEKTNO PROGRAMIRANJE (C++) vježbe za grupu [A-LJ] 3. godine preddiplomskog studija matematike, se odvaja od grupe 14-16, u vlastiti termin srijedom 12-14, Praktikum 2.

13.3.2018.
MATEMATIČKA LOGIKA U RAČUNARSTVU, segment profesora Vukovića, mijenja termin na četvrtak 15-18 uč. 203.
Z. Tutek MEHANIKA FLUIDA, mijenja termin na srijedu 14-17, uč. 104.

12.3.2018.
KOMUNIKACIJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU se premješta na četvrtak 13-16 u 201.
S. Štimac NELINEARNI DINAMIČKI SUSTAVI će se 14.3., 21.3. i 28.3. održati u prostoriji A201 u standardnom terminu, 15-18.