Sadržaj kolegija

 • Python
 • Numpy/Scipy
 • Pandas
 • Sympy
 • Sage
 • Markdown
 • $\LaTeX$

Kolegij se bazira na korištenju web platforme CoCalc. Materijali za kolegij se također nalaze u Git repozitoriju kolegija. Upute za interaktivni pristup materijalima možete naći ovdje.

Plan kolegija

 1. Uvod u Python; upoznavanje s web platformom
 2. Markdown, $\LaTeX$ notacija za matematičke formule
 3. Python kao alat za znanstvenike (Numpy/Scipy, Matplotlib, Pandas, ...)
 4. $\LaTeX$
 5. Sage

Polaganje kolegija

Ocjena se formira na osnovu dva kolokvija te domaćih zadaća.

Kolokviji open-book tipa.

Kolokviji nose najviše 80 bodova.

Domaće zadaće u obliku eseja, sa zadanim elementima.

Predaja ispravno napravljenih svih domaćih zadaća nužan je uvjet za polaganje kolegija. Domaća zadaća je uspješno predana samo ako ima sve tražene elemente.

Domaće zadaće nose do 20 bodova, ali na sljedeći način: studenti čije domaće zadaće odskaču kvalitetom dobit će do 20 dodatnih bodova.

Popravni ispit nije predviđen.

Ocjena će se formirati na sljedeći način:

 • 45-59 bodova: dovoljan (2)
 • 60-74 bodova: dobar (3)
 • 75-89 bodova: vrlo dobar (4)
 • 90-100 bodova: izvrstan (5)

Literatura

GIYF

Kolegij se dosta oslanja na Lectures on scientific computing with Python.

Predavanja

Linkovi

Linkovi na baze podataka