Kolegij Kompleksna analiza je jednosemestralni kolegij u ljetnom semestru na trećoj godini preddiplomskog studija Matematika i trećoj godini preddiplomskog studija Matematika - smjer nastavnički, na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Pravila ocjenjivanja. Molimo pročitajte ih pažljivo. Ista pravila vrijede za sve grupe.

Obavijesti

Rezultati popravnog kolokvija za nastavnički smjer su ovdje: rezultati. Uvidi su u srijedu 4.9. u 11 sati u 201.

Usmeni ispit kod profesorice Lj. Arambašić održat će se u srijedu 11.9. ili četvrtak, 12.9.2019. u uredu A314. Studenti se javljaju profesorici na e-mail radi dogovora za točno vrijeme ispita.

Rezultati popravnog kolokvija za inženjerski smjer su ovdje: rezultati. Uvidi su u srijedu 4.9. u 11 sati u 201. Studenti se javljaju profesoru Pandžiću na e-mail radi dogovora za usmeni ispit.

Uvidi za inženjerski smjer bit će također u srijedu 4.9. u 11 sati u 201. Rezultati za inženjerski smjer bit će objavljeni u utorak 3.9.

Popravni kolokvij piše se u predavaonici 003.

Studenti profesora Pandžića javljaju se e-mailom profesoru radi dogovora za usmeni.

Ukupni rezultati za studente inženjerskog smjera nakon uvida: rezultati.

Ukupne rezultate 2. kolokvija za nastavnički smjer možete vidjeti ovdje. Uvidi u 1. zadatak bit će u srijedu 26.6. u 11:30 u uredu A314. Usmeni ispiti, za studente koji su skupili barem 30 bodova, održat će se u četvrtak 27.6. i u petak 28.6. Studenti se trebaju upisati u tablice koje će biti postavljene na vrata ureda A314 u ponedjeljak u 10 sati. Studenti koji bi htjeli odgovarati u ponedjeljak 24.6. ili u srijedu 26.6. trebaju se javiti prof. Arambašić na mail radi dogovora.

Rezultati drugog kolokvija (ING, Z2 - Z5). Uvidi će biti u petak 21.6. u 17.20 u prostoriji 201. Naknadni uvidi (ing grupa - zadaci 3, 4 i 5) neće biti mogući zbog odsustva asistenta.

Rezultati kratkih testova:
ing (sve), uvidi u testove za grupu asistentice Stojić su u srijedu 19.6. 13.40-14.40

Dopunjeni su materijali za vježbe, na kraju trećeg poglavlja.

Objavljeni su materijali za vježbe za svo gradivo.

Literatura

 • E. Freitag, R. Busam, Complex Analysis, Universitext, Springer, 2005.
 • W. Rudin, Real and Complex Analysis, International Series in Pure and Applied Mathematics, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3rd edition, 1986.
 • H. Kraljević, S. Kurepa, Matematička analiza IV, Tehnička knjiga, Zagreb 1986.
 • Š. Ungar, Kompleksna analiza, skripta na web.math.hr/~ungar

Materijali za vježbe

 1. Kompleksni brojevi i funkcije
  1. Kompleksni brojevi +
  2. Geometrija kompleksne ravnine +
  3. Derivacija kompleksne funkcije +
  4. Elementarne funkcije +
 2. Nizovi i redovi funkcija
  1. Nizovi i redovi kompleksnih brojeva +
  2. Redovi potencija +
  3. Integral kompleksne funkcije +
  4. Taylorov red +
  5. Laurentov red +
  6. Singulariteti +
 3. Teorem o reziduumima i primjene
  1. Reziduumi +
  2. Teorem o reziduumima +
  3. Rouchéov teorem +
  4. Računanje integrala funkcija realne varijable pomoću reziduuma +