Nastavni sadržaji
 • Skupovi. Pojam skupa. Osnovne operacije sa skupovima. Skup N. Princip matematičke indukcije. Skupovi Q, R i C.
 • Funkcije. Pojam funkcije. Injektivnost i surjektivnost. Primjeri funkcija.
 • Nizovi. Pojam niza. Algebra nizova. Limes niza. Svojstva konvergentnih nizova. Monotoni nizovi. Neki značajniji limesi.
 • Redovi. Pojam reda. Nužni i dovoljni uvjeti konvergencije. Kriteriji konvergencije. Svojstva konvergentnih redova.
 • Neprekidne funkcije. Definicija neprekidnosti. Svojstva neprekidnih funkcija. Neprekidnost elementarnih funkcija.
 • Diferencijalni račun. Pojam derivacije. Pravila deriviranja. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Primjene.
 • Integralni račun. Primitivna funkcija. Osnovna svojstva neodređenog integrala. Metode integriranja. Određeni integral. Primjene na računanje površine i volumena.

Nastava
 • Nastavnik : prof.dr.sc. Dijana Ilišević (ilisevic (et) math (točka) hr)
 • Termin održavanja nastave : ponedjeljkom 17:20-19:50 (predavaonica A102)
 • Konzultacije: termini (ured 320, 3.kat, Matematički odsjek, Bijenička 30)

Ocjenjivanje
Udio elemenata ocjenjivanja u ukupnom uspjehu je:
 • domaće zadaće i pohađanje nastave : max 10 bodova
 • prvi kolokvij : max 40 bodova
 • drugi kolokvij : max 40 bodova
 • završni ispit : max 10 bodova

Domaće zadaće i pohađanje nastave provjeravat će se putem tri nenajavljena testa.
Kolokviji će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela (računskih zadataka).
Završnom ispitu pristupaju studenti koji su ukupno stekli barem 40 bodova u elementima domaćih zadaća i pohađanja nastave te dva kolokvija.
Ocjena se formira na sljedeći način:

nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)
< 45 >=45 i < 59 >=59 i < 73 >=73 i < 87 >=87


Studenti koji nisu položili završni ispit kolegij mogu položiti na ispitnim rokovima (vidjeti pod Obavijesti).
Literatura