19.10.2017.: Neki zadaci koji su se pojavljivali na blicevima prethodnih godina se mogu vidjeti ovdje.

E-mail adrese nastavnika i asistenata su oblika ime.prezime@math.hr.


Koordinatni sustavi, plohe drugog reda i neke krivulje.
Sastavili Željka Milin-Šipuš, Mea Bombardelli, Matija Bašić.


Izbornik se nalazi na vrhu stranice.