Zadaće


 • Peta zadaća: 31.01.2018. predaje se na drugom kolokviju.


  Svaki student rješava dva zadatka koja se ispišu nakon što student upiše svoj JMBAG u praznu kućicu ispod i klikne na tipku "Koje zadatke trebam predati?". Ako upisujete broj s manje od 10 znamenki i javlja grešku, dodajte na početak broja nule tako da je ukupno 10 znamenki.
  Nadoknada vježbi 30.11. grupe asistenta Ciganovića je u četvrtak 02.11.2017, 8-10 u A102.
  Studenti asistenta Ciganovića prvu zadaću mogu predati na idućim vježbama 08.11.2017.

  JMBAG:  Rezultati zadaća/testova. Uvidi u 1. test: srijeda, 22.11. u 15h, ured 103