ZadaćeSvaki student rješava dva zadatka koja se ispišu nakon što student upiše svoj JMBAG u praznu kućicu ispod i klikne na tipku "Koje zadatke trebam predati?".

JMBAG: