Usmeni kod izv. prof. dr. sc. Franušić je u srijedu u 13h. Popravak zavrsnog (usmenog) ispita kod doc. dr. sc. Kazalicki je u petak 2.3. u 10:30 u A305.

Uvid u zadatke iz popravnog kolokvija su: zad1 izv. prof. dr. sc. Franušić utorak u 15h, zad 3 i 4 u utorak u 12:30 u uredu ili A001 Ciganović, zad. 2. u utorak od 12 do 15, ured 103/I, Grgurić, zad 5 i 6 utorak u 13:50 Kazalicki (ured A305)

Rezultati popravnog kolokvija nalaze se ovdje.

Popis studenata za popravni kolokvij nalazi se ovdje. (Svi studenti pišu u 003.)

Termini usmenih za grupu doc. Kazalickog su četvrtak 15.2., ponedjeljak 19.2. i utorak 20.2. Lista s terminima (u koju se treba upisati) nalazi se na vratima ureda A305.

Ukupni rezultati kolokvija i zadaća su ovdje.

Uvidi u 3. i 5. zadatak održat će se u srijedu 14.2. od 9 do 11 sati i u četvrtak 15.2. od 14 do 17 sati u uredu 103.

Rezultati drugog kolokvija će biti objavljeni u utorak 13.02. Uvidi su takoder u utorak, po uredima: zad1 Kazalicki (16:30), zad2 Ciganović(16:30), zad3 i 5 Grgurić (?), zad 4 Franušić(15:00).

Raspored za drugi kolokvij je ovdje.

Obavijest: na kolokviju je dozvoljeno koristiti kalkulator i službene šalabahtere. Mole se studenti da sami ponesu službene šalabahtere.

Analitička geometrija je obavezan kolegij na prvoj godini preddiplomskih studija nastavničkih smjerova matematike odnosno matematike i fizike.
Nastava se izvodi u prvom semestru i sastoji se od 3 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno.

Sadržaj kolegija

  1. Vektori. Vektori kao klase ekvivalencije orijentiranih dužina u ravnini i u prostoru. Modul, smjer, orijentacija. Linearne operacije u skupu vektora V2 i V3. Vektorski prostor V2 i V3. Kolinearnost i komplanarnost. Linearna nezavisnost vektora. Baze za V2 i V3. Skalarni produkt vektora. Ortogonalna projekcija vektora na pravac i ravninu. Ortonormirana baza. Vektorski produkt. Mješoviti produkt.
  2. Analitička geometrija u ravnini. Kartezijev koordinatni sustav na pravcu i u ravnini. Udaljenost točaka na pravcu i u ravnini. Pravac u ravnini. Polupravac i dužina. Poluravnina. Udaljenost točke od pravca. Kut dvaju pravaca. Okomitost i paralelnost. Kružnica. Polarni sustav u ravnini. Transformacija podrucja pri promjeni koordinatnog sustava. Konike (kao presjeci kružnog stošca ravninom). Transformacije koordinata u ravnini (translacija, rotacije). Krivulje drugog reda. Kanonski oblik i klasifikacija. Središte, asimptote i promjer krivulja drugog reda. Neke krivulje u ravnini (npr. cikloida, Arhimedova spirala).
  3. Analitička geometrija u prostoru. Kartezijev koordinatni sustav u prostoru. Ravnina u prostoru. Pravac u prostoru. Udaljenost točke od ravnine i pravca. Kut dviju ravnina, pravca i ravnine, dvaju pravaca. Zajednička normala i udaljenost pravaca. Sfera. Plohe 2. reda. Krivulje u prostoru.

Literatura:
  • K.Horvatić, Linearna algebra I, PMF-Matematički odjel, Zagreb 1995.
  • B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1994., 5. i 6. poglavlje.
  • N. Bakić, A. Milas, Zbirka zadataka iz linearne algebre s rješenjima, PMF – Matematički odjel, HMD, Zagreb, 1995.
  • N. Elezović, Linearna algebra, Element, Zagreb, 2001.
  • N. Elezović, A. Aglić, Linearna algebra-Zbirka zadataka, Element, Zagreb, 2001.
  • Gimnazijski udžbenici