Vladimir Volenec - životopis  

Rođen je u Donjim Sređanima kraj Daruvara. Osnovnu školu je pohađao u Daruvaru i Virovitici, a gimnaziju u Virovitici (maturirao 1962.). U Zagrebu je diplomirao teorijsku matematiku (1965.), magistrirao temom Geometrija simpleksa u euklidskim prostorima (1968.) i doktorirao temom Generalizacije fundamentalnih teorema prostora Pn i prilozi geometriji simpleksa u En (1971.).  Zaposlen je na PMF - Matematičkom odjelu kao asistent (od 1965.), docent (od 1972.), izvanredni profesor (od 1975.) i redoviti profesor (od 1984.). Bavi se euklidskom i neeuklidskim geometrijama, projektivnom, Möbiusovom, analitičkom i diferencijalnom geometrijom, a posebno primjenom neasocijativnih algebarskih struktura u geometriji. Objavio je osamdesetak znanstvenih i desetak stručnih radova, te dvije monografije: Grupoidi, kvazigrupe i petlje (1982.) i Recent Advances in Geometry Inequalities (suautori: D. S. Mitrinović i J. E. Pečarić). Njegovi znanstveni doprinosi su: sustavno istraživanje veze paralelogramskih prostora s raznim drugim geometrijskim i algebarskim strukturama (lateralno komutativne grupe, vjerni homogeni prostori Bourbakia, semiafini prostori, TST-prostori, suptraktivni i Wardovi grupoidi), proučavanje geometrijskih prostora medijalnih i idempotentnih medijalnih kvazigrupa, posebno kvadratnih i šesterokutnih kvazigrupa, GS-kvazigrupa, primjena baricentričkih i kompleksnih koordinata na proučavanje krivulja i poligona u euklidskoj geometriji. Bio je mentor na desetak doktorskih disertacija i petnaestak magistarskih radova, te više od sto diplomskih radova. Predavao je i predaje na dodiplomskom studiju kolegije: Linearna algebra, Konstruktivna geometrija, Projektivna geometrija, Osnove geometrije, Neeuklidske geometrije, Neeuklidski prostori, Projektivno-metričke geometrije, Odabrana poglavlja geometrije, Geometrijske strukture i Konstruktivne metode u geometriji, a na poslijediplomskom studiju držao je predavanja iz 12 kolegija. Član je Hrvatskog matematičkog društva. Predstojnik je (u više navrata) Zavoda za geometriju, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, urednik publikacije RAD HAZU (matematičke znanosti), član uredništva znanstvenog časopisa Mathematical Inequalities and Applications, stalni recenzent časopisa Mahtematical Reviews i član komisija za natjecanja mladih matematičara. Bio je glavni istraživač triju znanstvenih projekata s po 8-10 suradnika Ministarstva znanosti. Jedan je od voditelja Geometrijskog seminara.

 

Povratak na početnu stranicu