Godište 1998./99., sadržaj

 

1. Matematika

Blaženka Divjak, Hiperkompleksni brojevi, 1,
Nikola Paljetak, Problem nalaženja maksimalnog toka u transportnoj mreži, 1
Darko Žubrinić, Božanski ili zlatni omjer, 2
Renata Sotirov i Vedran Taslidžić, Opseg i površina "snježne pahuljice", 2
Boris Pavković i Petar Mladinić, Polinomska geometrija, 3
Darko Žubrinić i Željko Hanjš, Strategijska igra J. H. Conwaya, 3
Antun Rubčić i Jasna Baturić-Rubčić, Razdioba particija po broju sumanada, 3
Mirko Polonijo, Akademik Stanko Bilinski - otkrivač drugog rombskog dodekaedra, 4
Stanko Bilinski, Problem parketiranja, 4
Blaženka Divjak, Felix Klein i neeuklidske geometrije, 4
Roža Horvat-Bokor, Catalonovi brojevi, 4

2. Fizika

Ana Smontara, Fulereni, 1
Inga Lisac, Ozon i Sunčevo UV zračenje, I. dio, 2
Slobodan Milošević, Bose-Einsteinova kondenzacija u razrijeđenim parama: novo makroskopsko stanje materije, 3
Mladen Martinis, Kozmičke zrake najviših energija, 4

3. Informatika

Sanja i Saša Singer, Paralelna računala i algoritmi, I. dio, 2
Mirko Varga i Vadimir Hanjš, Deep Blue šahovska strategija, 3
Zlatko Drmač, Numerička matematika i računala, 4

4. Astronomija

Slaven Garaj, Kada počinje 21. stoljeće?, 1
Vladis Vujnović, Kvazari i mikrokvazari, 2
Silvija Gradečak, Leonidi 1998., 3
Roman Brajša, Helioseizmologija - proučavanja oscilacija na Suncu, 4

5. Iz moje radionice i laboratorija

Maja Planinić, Mjerenje magnetske komponente "elektrosmoga", 1
Maja Planinić, Mjerenje električne komponente "elektrosmoga", 2

6. Eksperimentalni radovi

Josip Sekovanić i Mario Hrgetić, Približno određivanje magnetskog polja Zemlje, 2
Slobodan Mitrović, Ravnotežni rast nestehiometrijskog bakar-selenida, 3
Deša Jelavić i Ana Pedišić, Aerodinamičko ispitivanje krila, 4

7. Zabavna matematika

Zdravko Kurnik, 1, 2, 3, 4

8. Zadaci i rješenja

A) Zadaci iz matematike, 1, 2, 3, 4
B) Zadaci iz fizike, 1, 2, 3, 4
C) Rješenja iz matematike, 1, 2, 3, 4
D) Rješenja iz fizike, 1, 2, 3, 4

9. Zanimljivosti

1. mediteransko matematičko natjecanje - memorijal Petera O´Halorana, 1
7. državni susret i natjecanje mladih matematičara Republike Hrvatske, 1
7. državni susret i natjecanje mladih fizičara, 1
Mladen Halapa, O srednjoj brzini, 1
Leonidska oluja u Mongoliji, 1
39. međunarodna matematička olimpijada, Taiwan (R O C), 10. - 21. srpnja 1998., 2
29. međunarodna fizička olimijada, 2. - 10. srpnja 1998., Rejkjavik, Island, 2, 4
Mirela Kurnik, Ljetna škola mladih matematičara, Split, 10.-18- kolovoza 1998., 3
Ilko Brnetić, Ljetni matematički susret VIII, 3
Denis Karl Sunko, Necjelobrojni kvantni Hallov efekt i Nobelova nagrada za fiziku 1998. g., 3
Tonći Kokan, U kojem se smjeru okreću kotači, 3
Siniša Slijepčević, Dobitnici Fieldsovih medalja 1998. g., 4
Neki zadaci s pravilnim peterokutom, 4
Mladen Halapa, Još o sustavu 2 × 2, 4
International Mathematical Talent Search, Problems Round 28, 29, 30, 4
Zvonimir Maksić, Nobelova nagrada za kemiju - nagovještaj 21. stoljeća, 4
Europa X - nova generacija za polijetanje, 4

10. Kvalifikacijski ispiti

Zadaci s prijamnog ispita na Matematičkom i Fizikalnom odjelu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, 1998., 2
Zadaci s prijamnog ispita na FER-u i Fakultetu strojarstva i brodogradnje, 1998. g., 4

11. Nove knjige

Anđelko Marić, Konačni zbrojevi, zbirka riješenih zadataka, 1
Boris Pavković i Petar Mladinić, Arhimedova metoda težišta, 1
Dragutin Skoko i Josip Mokrović, Andrija Mohorovičić, 1
Nada Brković, Fizika 3 - udžbenik za treći razred gimnazije, 1
Euklid, Elementi, Knjige I - VI, 4
Helmut Moritz, Znanost, um i svemir - Uvod u prirodnu filozofiju, 4

12. Šahovski kutak

Vladimir Hanjš, 1, 2, 3, 4

13. Nagradni natječaj

Nagradni natječaj br. 144, 1
Nagradni natječaj br. 145, 2
Nagradni natječaj br. 146, 3
Nagradni natječaj br. 147, 4

14. Nagrađeni rješavatelji zadataka u šk. god. 1998./99.

Goran Conar (4), Gimnazija, Varaždin, M, F;
Damir Dominko (4), Tehnička škola R. Boškovića, Zagreb, F;
Mihaela Guberović (4), XV. gimnazija, Zagreb, M, F;
Rafaela Guberović (1), XV. gimnazija, Zagreb, M, F;
Marinko Jablan (2), Gimnazija Franje Petrića, Zadar, M, F;
Igor Klarić (4), SŠ "Vladimir Gortan", Buje, M, F;
Tonći Kokan (3), III. gimnazija, Split, M;
Nenad Kos (4), Prva gimnazija, Maribor, M;
Goran Malojčić (4), V. gimnazija, Zagreb, M, F;
Ivan Matić (3), III. gimnazija, Osijek, M;
Goran Nedić (4), XV. gimnazija, Zagreb, F;
Ante Paić (8), OŠ Jurja Dalmatinca, Zagreb, F;
Jakov Pavlek (4), XV. gimnazija, Zagreb, M;
Tatjana Pecak (2), SŠ Dragurina Stražimira, Sv. Ivan Zelina, M;
Marijan Polić (1), Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, M, F;
Tomica Porobić (3), XV. gimnazija, Zagreb, M, F;
Andrijana Radovčić (4), III. gimnazija, Split, M, F;
Vedran Šohinger (1), XV. gimnazija, Zagreb, M, F;
Juraj Szavits-Nossan (4), V. gimnazija, Zagreb, M;
Tomislav Zule (3), Gimnazija, Pula, M, F.

Pored novčane nagrade svaki učenik je dobio i neku knjigu.

Povratak na početnu stranicu