Godište 2001./2002., sadržaj

 

1. Matematika

Darko Žubrinić, Harmonijski brojevi, 1
Hojoo Lee, Nejednakosti s homogenim simetričnim polinomima, 1
Mladen Vuković, Gödelovi teoremi nepotpunosti, 2
Willie Yong i Jim Boyd, Što je zapravo "očito"?, 2
Mladen Halapa, Veza između stranica i dijagonala četverokuta, 2
Šefket Arslanagić, O jednoj algebarskoj nejednakosti i njenoj primjeni, 3
Nedžad Limić, Simulacija padanja kiše, 3
Mirko Radić, Neka svojstva četverokuta definiranih pomoću paralelograma, 3
Boško Šego, Kolika je sadašnja vrijednost Manhattana?,3
Darko Žubrinić, Jedan susret konačnog i beskonačnog, 4
Mladen Halapa, Rektifikacija kružnice, 4
Antun Rubčić i Jasna Baturić-Rubčić, Produkt dva pozitivna cijela broja, 4
Boško Šego, Kolika je  površina Manhattana?, 4

2. Fizika

Ivica Smolić, Povijest kvantne fizike I, 1
Mirko Baćani i Ivica Smolić, Povijest kvantne fizike, 2
Davor Kirin, Koliki je najveći tak?, 3
Ivan Radovčić, Povijest kvantne fizike, Schrödingerova jednadžba, 3
Tomislav Petković, Prigodom 100. obljetnice Heisenbergovog rođenja, 4
Mirko Baćani, Kvantnomehanički harmonički oscilator, 4

3. Informatika

Sanja i Saša Singer, Paralelna računala i algoritmi, VII, 2
Igor Urbiha, Topološko sortiranje, 3
Zvonko Čerin i Silvija Vlah, Primjeri upotrebe računala kod rješavanja zadataka, 4

4. Astronomija

Krešimir Pavlovski, Hubbleov zakon i širenje svemira, 1
Krešimir Kumerički, Gustoća i budućnost svemira, 2
Saša Ilijić, Prepoznavanje periodičnosti u vremenskom nizu mjerenja, 3
Krešimir Pavlovski, Usporavanje pulsara u maglici Rakovice, 4

5. Iz moje radionice i laboratorija

Jakov Labor, Određivanje koeficijenta linearnog termičkog rastezanja, 1

6. Eksperimentalni radovi

Budimir Kliček, Vatreni kotač, 1
Luka Marohnić i Darko Marasović, Kelvinov elektrostatski generator, 2
Tomislav Alinjak i Davor Gribl, Eksperimentalno utvrđivanje zakona za idealni plin, 3

7. Zabavna matematika

Zdravko Kurnik, 1, 2, 3, 4

8. Zadaci i rješenja

A) Zadaci iz matematike, 1, 2, 3, 4 
B) Zadaci iz fizike, 1, 2, 3, 4
C) Rješenja iz matematike, 1, 2, 3, 4
D) Rješenja iz fizike, 1, 2, 3, 4

9. Zanimljivosti

4. mediteransko matematičko natjecanje (memorijal Petera O´Halorana), 1
10. državni susret mladih matematičara Republike Hrvatske, 1
Jadranka Delač-Klepac, Gdje je pogreška u zaključivanju?, 1
Matematička olimpijada u Singapuru, 1
Županijski susreti i susret grada Zagreba iz fizike, 1
Obavijest o prijavi na natjecanje u samostalnim eksperimentalnim radovima, 1
Međunarodno matematičko natjecanje "Klokan bez granica", 2001. godine, 2
42. međunarodna matematička olimpijada, Washington, SAD, 2
Vesna Kus, Zanimljiv način rješavanja jednadžbe linearne u sin x i cos x, 2
10. državno natjecanje iz fizike, 2
Dalibor Šimunić, Neki pojmovi u rješavanju standardnih zadataka iz fizike, 2
Melita Šulc, Ljetna škola mladih matematičara "Ruđer Bošković", 3
Petar Vranjković, Dokazi adicijskih formula sin (x+y) pomoću Ptolemejevog poučka, 3
Rutherfordova priča, 3
Branimir Dakić, Viètove formule i trokut, 4
Petar Vranjković, Godina i broj 2002, 4
Jens Carstensen i Alija Muminagić, Jedan zanimljiv četverokut, 4
Od nanoznanosti prema tehnologiji nove generacije, 4
Jedna nova nagrada za matematiku, 4

10. In memoriam

Nikola pl. Cindro, 1

11. Kvalifikacijski ispiti

Zadaci s prijemnog ispita na Matematičkom odjelu i Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, 1
Zadaci s prijemnog ispita na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, 2
Zadaci s prijemnog ispita na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 3

12. Nove knjige

Stjepan Lugomer, Lasser-matter Interactions, Surface self-organisation, 1
J. Carstensen, A. Muminagić i P. Mladinić, Pravokutni trokut,1
Tomislav Pejković, Iracionalni brojevi, 2
Koherentna optika, 2
Tomislav Petković, Uvod u modernu kozmologiju i filozofiju, 3
Nada Brković, Zbirka zadataka iz fizike, 4

13. Šahovski kutak

Vladimir Hanjš, 1, 2, 3, 4

14. Nagradni natječaj

Nagradni natječaj br. 156, 1
Nagradni natječaj br. 157, 2
Nagradni natječaj br. 158, 3
Nagradni natječaj br. 159, 4

15. Nagrađeni rješavatelji zadataka u šk. god. 2001/02.

Matija Bašić (2), V. gimnazija, Zagreb, M;
Ivan Bosankić (2), KŠC "Sv. Franjo", Opća gimnazija, Tuzla, BiH, M;
Iva Budimir (8), OŠ "Malešnica", Zagreb, F;
Davorka Čapalija (2), Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga, Križevci, M;
Višnja Čičin-Šain (7), OŠ Fausta Vrančića, Šibenik, F;
Mario Furč (2), XIII. gimnazija, Zagreb, F;
Igor Grašić (8), OŠ Braće Radića, Koprivnica, F;
Rafaela Guberović (4), Gimnazija "Nova Gradiška", Nova Gradiška, M;
Ivan Kokan (1), Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, M;
Željka Lučev (4), Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, F;
Dijana Matošević (3), XV. gimnazija, Zagreb, M;
Rudi Mrazović (1), V. gimnazija, Zagreb, M;
Ante Paić (3), Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, M;
Marijan Polić (4), Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, M;
Višnja Polić (2), Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik, M;
Dragana Pop (4), Gimnazija "Beli Manastir", Beli Manastir, M, F;
Ana Prlić (4), Gimnazija dr. Mate Ujevića, Imotski, M;
Šimun Radnić (3), Franjevačka klasična gimnazija, Sinj, M.
Ivana Slamić (3), Prva hrvatska sušačka gimnazija, Rijeka, M;
Vedran Šohinger (4), XV. gimnazija, Zagreb, M;
Zdenko Tijanić (4), Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Samobor, F;
Roko Uglešić(2), XV. gimnazija, Zagreb, M;
Josip Vujčić (3), III. gimnazija, Split, M;
Ante Višić (4), XV. gimnazija, Zagreb, M;
Slaven Žilić (3), III. gimnazija, Split, M.

 

 

Povratak na početnu stranicu