HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO
povratak na početnu stranicu
........::::I::::........  
Novosti   
O HMD-u   
Logotip   
Statut   
Klokan   
Matka   
Poučak   
Math.e   
PlayMath   
Linkovi   

Matkina biblioteka: Novosti - Izdanja    

    MATKINA BIBLIOTEKA

Dragi Matkači, Hrvatsko matematičko društvo objavilo je novu knjigu Matkine biblioteke. Njezin je naslov "Natjecanja učenika osnovnih škola", a autor Vlado Stošić.

Iz Predgovora:

….."Prvo natjecanje iz matematike na razini Republike Hrvatske za učenike sedmih i osmih razreda osnovne škole održano je u Zagrebu 16. svibnja 1965. godine. Budući da su otad do danas natjecanja održavana svake godine bez prekida, lako je zaključiti da je 1999. godina jubilarna, jer je u njoj održano tridesetpeto natjecanje po redu."…

….."Ova je knjiga zbirka objavljenih zadataka na svim natjecanjima od 1965. godine do zaključno 1999."…

….."U proteklih tridesetpet godina program nastave matematike u osnovnim školama nekoliko se puta mijenjao, pa je tako neki zadatak u ovoj knjizi po jednom programu bio u šestom, a po drugom u osmom razredu. Određen broj zadataka mogao se razvrstati u dvije ili čak u tri tematske cjeline. Nekad je bitniji bio tekst, ali je u većini slučajeva ipak odlučujući čimbenik bio sadržaj zadatka i način njegova rješavanja. Zato je razdioba zadataka po tematskim cjelinama uvjetna, napravljena prema slobodnoj procjeni autora."…

….."Ova je knjiga namijenjena učiteljima koji predaju matematiku u osnovnoj školi i pripremaju učenike za natjecanja u grupama naprednih matematičara ili na neki drugi način. Namijenjena je i svim učenicima koji se samostalno pripremaju za buduća natjecanja iz matematike. Zbog toga su rješenja zadataka vrlo temeljita, ponekad i duža no što je to inače potrebno."

Knjiga je formata Matke, ima 229 stranica i podijeljena je u 19 poglavlja (Prirodni i cijeli brojevi, Djeljivost, Racionalni brojevi, Realni brojevi, Postotci, Linearne jednadžbe, Sustavi jednadžbi, Pravci u koordinatnom sustavu ravnine, Pravci, dužine i kutovi, Trokut, Četverokut, Pitagorin poučak, Površine, Kružnica i krug, Sličnost, Konstrukcije, Prebrojavanja, Diofantske jednadžbe, Razno).

Cijena knjige za pretplatnike Matke, članove HMD-a i članove podmlatka HMD-a iznosi 80 kn, a za ostale 120 kn.
Knjigu možete naručiti na adresu:

Hrvatsko matematičko društvo
Bijenička cesta 30
p.p. 335
10002 Zagreb
uplatom na žiro račun 30102-678-79162.

Kako biste izbjegli nesporazume oko dostave kupljene knjige, molimo Vas da nam dostavite čitljive osobne podatke i preslik uplatnice.