HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO
povratak na početnu stranicu
........::::I::::........  
Novosti   
O HMD-u   
Logotip   
Statut   
Klokan   
Matka   
Poučak   
Math.e   
PlayMath   
Linkovi   

Matka: Info - Indeks tema - Naslovnice i stripovi - Pretplata - Uredništvo    

  Index tema: Matka broj 38., prosinac 2001.

Članci:

Petar Mladinić: Blago kapetana Šešule
Sanjica Kroflin: Proslavimo Mrvičin rođendan
Vladimir Devidé: Listajući jednu staru zbirku zadataka
Anđelko Marić: Malo poznati poučak
Rudi Mrazović: Goldbachova i Eulerova slutnja
Jens Carstensen i Alija Muminagić: O jednom olimpijskom zadatku
Branka Copić i Melita Šulc: Škola mladih matematičara
Ilko Brnetić
Petar Maldinić: Dva poučka iz stare Kine

Malo geometrije:

Vlado Stošić: Težišnice i težište trokuta

Povijest:

Ivica Gusić: Europska matematika
Matkin kalendar za 2001. godinu

Natjecanja:

Međunarodno matematičko natjecanje Klokan bez granica

Iz svijeta:

Natjecanje Varge Tamása

Kutak za kreativni trenutak:

Mozgalica VALJAK S TRI RUPE

Računala:

Predrag Brođanac: 10. dani mladih informatičara Hrvatske