[O časopisu] [Urednici] [Sadržaji] [Upute za autore] [Godišnjak] [Pretplata] [Engleski/English]


GLASNIK MATEMATICKI


Glasnik Matematički objavljuje originalne znanstvene radove iz svih područja čiste i primijenjene matematike. Godišnje izlaze dva broja (u lipnju i prosincu).

Glasnik Matematički (Serija III) (ISSN 0017-095X (Print), ISSN 1846-7989 (Online), DOI: 10.3336/gm) predstavlja novu seriju časopisa "Glasnik Hrvatskog naravoslovnog družtva" (Serija I) i "Glasnik matematičko-fizički i astronomski" (Serija II). časopis izdaju Hrvatsko matematičko društvo i PMF-Matematički odsjek, Sveučilišta u Zagrebu.

Članke iz Glasnika Matematičkog referiraju ("od korica do korica") Mathematical Reviews (MathSciNet), Zentralblatt MATH i Referativni Žurnal - Matematika. Članke indeksiraju Scopus, INSPEC i Current Mathematical Publications.
Počevši od Volumena 43 (2008), Glasnik Matematički je indeksiran u Science Citation Index Expanded (SCIE) i Web of Science (WoS), a od Volumena 35 (2000) se nalazi u Reference List Journals of MathSciNet.
Mathematical Citation Quotient Glasnika Matematičkog za 2018. godinu je 0.5.
Impact Factor Glasnika Matematičkog za 2018. godinu je 0.554.
Počevši od Volumena 48, No.2 (2013), Glasnik Matematicki je indeksiran u Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences.

Journal Metrics for 2021
WoS Impact Factor: 0.66
Mathematical Citation Quotient: 0.34
CiteScore: 0.8

Glasnik Matematički financijski pomaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.


Uredništvo

Glavni urednik

Dražen Adamović
Sveučilište u Zagrebu


Izvršni urednici

Vjekoslav Kovač
Sveučilište u Zagrebu
Ana Prlić
Sveučilište u Zagrebu
Josip Tambača
Sveučilište u Zagrebu

Uređivački odbor

Ljiljana Arambašić
Sveučilište u Zagrebu
Bojan Basrak
Sveučilište u Zagrebu
Mladen Bestvina
University of Utah
Jaksa Cvitanić
California Institute of Technology
Sunčica Čanić
University of Houston
Zlatko Drmač
Sveučilište u Zagrebu
Andrej Dujella
Sveučilište u Zagrebu
Luka Grubišić
Sveučilište u Zagrebu
Marcela Hanzer
Sveučilište u Zagrebu
Dijana Ilišević
Sveučilište u Zagrebu
Zvonko Iljazović
Sveučilište u Zagrebu
Slaven Kožić
Sveučilište u Zagrebu
Pavao Mardešić
University of Bourgogne
Eduard Marušić-Paloka
Sveučilište u Zagrebu
Gordana Matić
University of Georgia
Antun Milas
University at Albany (SUNY)
Boris Muha
Sveučilište u Zagrebu
Goran Muić
Sveučilište u Zagrebu
Filip Najman
Sveučilište u Zagrebu
Pavle Pandžić
Sveučilište u Zagrebu
Igor Pazanin
University of Zagreb
Ozren Perše
Sveučilište u Zagrebu
Nikola Sandrić                                   
Sveučilište u Zagrebu                                   
Gordan Savin
University of Utah
Sonja Štimac                                  
Sveučilište u Zagrebu                                  


Savjetodavni odbor


Ibrahim Aganović
Sveučilište u Zagrebu
Damir Bakić
Sveučilište u Zagrebu
Ivica Gusić
Sveučilište u Zagrebu
Asia Ivić Weiss
York University
Zvonimir Janko
University of Heidelberg
Hrvoje Kraljević
Sveučilište u Zagrebu
Dragan Miličić
University of Utah
Ivan Mirković
University of Massachusetts
Goran Peškir
The University of Manchester
Mirko Primc
Sveučilište u Zagrebu
Andre Ščedrov
University of Pennsylvania
Hrvoje Šikić
Sveučilište u Zagrebu
Marko Tadić
Sveučilište u Zagrebu
Kresimir Veselić
University of Hagen
Zoran Vondraček
Sveučilište u Zagrebu
Mladen Victor Wickerhauser
Washington University in St. Louis
Sanjo Zlobec                    
McGill University                    


Tehnički urednik

Josip Tambača
Sveučilište u Zagrebu


Sadržaji

(sa sažetcima; cjeloviti tekstovi u PDF formatu: slobodan pristup za Volumene 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54;
pristup s institucija koje imaju pretplatu na tiskano izdanje za Volumene 55, 56, 57, 58;
skenirane verzije svih starijih članaka su dostupne preko Google Books)

Sadržaji svih godišta (1966 - 2023)

Abecedni popis autora

Indeks pojmova (prema MSC)

Najcitiraniji članci

Članci prihvaćeni za objavljivanje (s pdf verzijama clanaka)


Godišnjak

Časopis Glasnik matematički, pored originalnih znanstvenih radova, tradicionalno objavljuje i priloge o aktivnostima hrvatske matematičke zajednice (kolokviji HMD-a, poslijediplomski seminari, objavljeni znanstveni i stručni radovi, izvješća s konferencija, obljetnica i komemoracija, nekrolozi, najave konferencija, prikazi knjiga i sl.). Do 1999. godine su ti prilozi objavljivani na kraju redovitih brojeva Glasnika, a od 2000. izlaze kao posebna knjižica (tzv. Godišnjak).

Na adresi http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/godisnjak.html dostupni su svi prilozi od 1966. do 2023. godine.


Pretplata

Cijena jednog godista: 50 EUR, za zaposlenike/clanove izdavaca: 10 EUR. Pretplatu uplatiti na račun IBAN HR5823600001101522208, Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odsjek, Horvatovac 102A, 10000 Zagreb, s pozivom na broj 604145-103-21 i naznakom "za Glasnik Matematički, pretplata za godište 2021". Kopiju uplatnice poslati na adresu:

GLASNIK MATEMATIČKI
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb
Stara godišta časopisa Glasnik Matematički mogu se nabaviti. Narudžbe slati na gornju adresu.


Ostali časopisi koje izdaje Hrvatsko matematičko društvo


[O časopisu] [Urednici] [Sadržaji] [Upute za autore] [Godišnjak] [Pretplata] [Engleski/English]


eXTReMe Tracker