CV

RESEARCH

TEACHING

LINKS

                                                                                                MLADEN VUKOVIĆ 

      Prvi kolokvij iz kolegija Složenost algoritama          Department of Mathematics,  University of Zagreb

      održat će su u ponedjeljak 05.05.2014. od 15h       Bijenička c. 30, Zagreb, Croatia 

      u predavaoni 001.                                                  phone: (+385 1) 460 5731
                                                                                   fax: (+385 1) 468 0335
                                                                                   e-mail: vukovic "at" ("at"=@) math.hr

                                                                                                                                                     Last modified 16.04.2014.

                                                                                                                                                                                                                                           Created by Vanja Vuković